Gegevens uitwisseling met Mexx
Met Mexx is alleen EDI mogelijk voor de grote klanten, hebben zij aangegeven. Wat ze wel kunnen doen voor de kleinere klanten is een excelbestand maken, wat vervolgens iets bewerkt moet worden, en daarna kan het excelbestand worden ingelezen via de algemene importer. Deze algemene importer staat niet standaard aan, dus neem hiervoor even contact op met je accountmanager by easyPOS.
Klik op de button om alle gegevens te bekijken.

Flatfile converteren in easyVorasWindows

Veel leveranciers kunnen nog geen echte EDI doen, maar kunnen wel het bestand aanleveren zoals dat bijvoorbeeld door Fashion United of Pranke wordt gevraagd (we noemen dat standaard bestand een Flatfile). Soms is het los daarvan lastig/duur om de communicatie via deze tussenpersonen te laten verlopen, daarom is nu ook een mogelijkheid gemaakt om van dat standaard Flatfilebestand een basis pricat te maken, die daarna weer via de normale EDI pricat route ingelezen kan worden. Als leveranciers zo’n bestand aan kunnen leveren, hoeft er dus niet meer via een tussenpersoon gewerkt te worden. Dit wordt nu met succes gedaan voor bijvoorbeeld leverancier Donnay.

Segmenten negeren en wijzigen in easyVorasWindows

Sinds kort is het mogelijk om in easyVorasWindows segmenten te negeren of foutieve segmenten zodanig te wijzigen dat ze wel verwerkt kunnen worden.
Denk bij het negeren van segmenten bijvoorbeeld aan het volgende:
– de leverancier stuurt meerdere prijssegmenten mee (voor bijvoorbeeld Euro’s, Deens Kronen, en als laatste Zweedse Kronen.) Omdat de Zweedse Kroon als laatste staat zou in easyVorasWindows de prijs in Zweedse Kronen worden opgenomen. Door de Zweedse en Deense Kronen te negeren, krijg je toch de prijs in Euro’s easyVorasWindows.
– de leverancier stuurt 2 segmenten met 2 verschillende kleurcodes mee, waarvan je er maar 1 wilt gebruiken. Je kunt nu degene negeren die je niet wilt hebben.
Bij het wijzigen van segmenten kun je denken aan:
– de leverancier stuurt wel de verkoopprijs mee, maar die wordt niet herkend door easyVorasWindows. Door dit segment te wijzigen naar iets wat wel herkend wordt door easyVorasWindows kan de pricat toch verwerkt worden.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Neem gerust contact op met support (Lisette) om te kijken of en hoe dit ingericht kan worden voor jullie.

Nu ook voorbeeldbestanden

Naast heel veel informatie over de aansluiting en de inrichting van EDI binnen easyVorasWindows, zullen er de komende tijd ook voorbeeldbestanden worden toegevoegd aan deze informatie.

Deze voorbeeldbestanden kun je gebruiken om te bekijken welke informatie er bijvoorbeeld in zo’n pricat, order of pakbon staat.

U kunt recente bestanden opvragen bij leverancier zelf.
U dient de bestanden te downloaden en op te slaan in de map epsw/evmwin/edi_import als u ze echt wilt proberen.
In de voorbeeldbestanden is het GLN nummer van de retailer altijd 1111111111111 en de extensie altijd .csv. Dit hoeft in werkelijkheid niet zo te zijn.

Let op met het inlezen van de voorbeeldbestanden, ze bevatten echte artikelgegevens en kunnen bestaande volgnummers dus updaten of aanpassen, als u al volgnummers heeft van deze leverancier! Heeft u nog geen volgnummers van deze leverancier, dan zullen nieuwe volgnummers aangemaakt worden. Maak van te voren altijd een back up en zet tijdens het importeren van testbestanden de communicatie uit, zodat u zonder problemen de back up terug kunt zetten.