8. Ordrsp / orderbevestiging

< | >

Ordrsp staat voor orderrespons oftewel een orderbevestiging van de leverancier. Vaak wordt deze ordrsp
vergezeld door een pricat met daarin de laatst bekende gegevens van de artikelen die je besteld hebt. Lees
dan altijd eerst de pricat in, daarna pas de ordrsp, dan staan de artikelen die je besteld hebt in ieder geval in Voras.
In onderstaand tabelletje wordt weergegeven hoe een ordrsp er uit ziet. De header ziet er in grote lijnen
hetzelfde uit als bij een pricat en meestal is er maar 1 gegeven per LIN regel: de bestelde hoeveelheid.

Soms wordt er ook een prijs meegegeven. Dit kunnen verschillende prijzen zijn, standaard wordt de laatste prijs ingelezen als verkoopprijs. Dit segment begint altijd met PRI+

Via Import > Export > Edi > Orders > Instellingen kun je per leverancier aangeven welke prijs moet worden ingelezen. Staat er maar 1 of geen prijs in, dan hoef je dit niet in te stellen.

Als je deze ordrsp inleest zal bij het volgnummer en maat waar deze eancode bij hoort het aantal besteld
worden opgehoogd met 3.
Ga naar import/export > edi > FashionConnect > berichten ophalen en haal de berichten op die op de server staan, of haal via de email de berichten binnen.
Ga naar import/export > edi > orders > importeren en kies het juiste bestand. Klik op importeren. Het
volgende schermpje verschijnt dan:

Je ziet in dit schermpje dat er 62 regels in het bestand staan en dat alle regels gevonden zijn (Niet gevonden = 0). Als er in dit schermpje staat dat er een aantal regels niet gevonden zijn, dan is de bijbehorende pricat niet ingelezen! De eancodes in het ordrsp bestand worden niet herkend.
Als je op Controlelijst klikt, krijg je een overzicht van welke volgnummers, welke maat, welke kleur en welke aantallen er besteld zijn. Klopt dit overzicht, dan kun je de order inlezen (klik op Doorgaan).

Stap 24: lees eerst de pricat die bij de ordrsp hoort in!
Stap 25: controleer de controlelijst en lees de ordrsp in
Let op: je kunt een pricat zo vaak inlezen als je wilt, maar een ordrsp niet. Als je een ordrsp 2 keer inleest,
heb je ook ineens 2 keer zoveel besteld!

< | >