5. Verwerken Orders (Online)

<|>

Het ordrsp bestand is een bevestiging van de leverancier van de order die u bijv via b2b, de accountmanager of op een beurs hebt ingediend. Ordrsp staat voor ‘order respons’.
In het ordrsp bestand staat over het algemeen niet meer dan het eannummer van de artikelen die u besteld hebt, met eventueel een inkoopprijs en verkoopprijs erbij en natuurlijk hoeveel u er van besteld hebt. Er staat
dus geen volledige artikelinformatie in, daarvoor is de pricat bedoeld. Vaak wordt er ook een bijbehorende pricat verzonden. Die moet u eerst inlezen voordat u de ordrsp in kunt lezen. Dan zijn de eannummers die in
de ordrsp staan ook bekend in easyVorasOnline. Het is niet verplicht om de ordrsp in te lezen, alleen hebt u dan geen zicht op de aantallen die u besteld hebt.
– Upload via Voorraadbeheer > Edi > Uploaden bestanden de gewenste bestanden.

5.1 Segmenten wijzigen ordrsp

Voorraadbeheer > Edi > Verwerken Orders
– Hier staat het zojuist geuploade bestand, met daarachter de opties [Segmenten wijzigen], [Vertaaltabel wijzigen], en [Controlelijst].

Segmenten instellen is alleen nodig bij de eerste keer dat u een ordrsp bestand van een leverancier gaat inlezen, en dan alleen als er iets bijzonders is.
– Klik op [Segmenten wijzigen].
Het instellen van de ordrsp werkt op dezelfde manier als het instellen van de pricat.
– Koppel in ieder geval het eannummer en het aantal. Indien meegeleverd kunnen de in- en verkoopprijs gekoppeld worden. Verwijder niet de instellingen die er vanuit de pricat al in staan.
– Meest voorkomende segmenten in een ordrsp:
• QTY+21:…:PCE is het bestelde aantal
• PRI+AAA…EUP is de inkoopprijs
• PRI+AAB… SRP is de verkoopprijs
• NAD+DP of NAD+UC … is het filiaal waarop de bestelling geplaatst kan worden (kan handig zijn bij meerdere filialen, moeten wel alle filialen voorzien zijn van GLN/ILN)
• RFF+… Een van deze segmenten verwijst naar het ordernummer van de leverancier. Controleer goed welk nummer dit is en voeg deze toe als REFERENTIE, zodat straks de levering gekoppeld kan worden aan deze bestelling.
Als deze segmenten voorkomen zullen ze al in blok 4 opgenomen zijn. Vergeet niet op te slaan als u hier iets in wijzigt.

5.2 Controlelijst ordrsp

Voorraadbeheer > Edi > Verwerken Orders
– Klik op [Controlelijst] van het juiste ordrsp bestand. Er wordt nu een overzicht gemaakt van de bestelling zoals die in het ordrsp bestand staat. Als de balk groen wordt is het goed gegaan en kunt u de controlelijst inzien door op de blauwe bestandsnaam te klikken.

De controlelijst wordt in een nieuw tabblad geopend.

5.2.1 Eannummer onbekend op controlelijst ordersp

Indien er op de controlelijst een regel voorkomt waarbij onder het volgnummer “onbekend” staat, is het eannummer niet bekend in easyVorasOnline. Dit kan gebeuren als niet alle pricats zijn ingelezen. Het kan ook zijn dat de leverancier vergeten is een pricat te versturen.
– Controleer eerst of u alle pricats van deze leverancier hebt verwerkt of dat er misschien nog pricats in de mail zitten die u dus ook nog niet verwerkt hebt. Mocht u geen enkele pricat gemist hebben (dus alles verwerkt hebt) kunt u deze controlelijst gebruiken om bij de leverancier aan te geven welke artikelen er
missen.

Probeert u deze ordrsp toch te verwerken, ondanks dat er onbekende eannummers zijn, dan zal de verwerking niet lukken. Echter de bestelling voor de eannummers die wel bekend zijn, worden wel toegevoegd! Als u deze order nog een keer wilt inlezen, staan die er 2 keer in. Dus zorg altijd eerst
dat alle eannummers bekend zijn.

– Klik op [Edi Order Verwerking mislukt], dan krijgt u een berichtje met de reden waarom dit niet gelukt is.

5.2.2 Alle nummers bekend op controlelijst ordrsp

Normaal gesproken heeft u netjes alle pricats verwerkt en zullen alle eannummers bekend zijn. Er staan dan geen regels in de controlelijst met onbekend er in. Als de gegevens op de controlelijst inhoudelijk kloppen
met wat u besteld hebt, kunt u gaan [Verwerken].

5.3 Verwerken ordersp

Voorraadbeheer > Edi > Verwerken orders
– Kies het juiste bestand en klik op [Verwerken] om de ordrsp in te lezen.
– Als de verwerking goed gaat, verschijnt links bovenin de volgende melding:

– Klik op [Edi Order Verwerking 1 orders voltooid], u krijgt dan een korte samenvatting van de verwerking te zien.

– Als u hier op [./Edi Verwerklijst-datum-tijd.pdf] klikt, krijgt u de controlelijst opnieuw te zien. U kunt op de volgnummers klikken om een volgnummer nader te bekijken. U ziet dan dat het aantal besteld bij het volgnummer opgehoogd is en dat bij onder Raadplegen historie, tabblad Bestellingen er een regel bij is
gekomen met deze nieuwe bestelling.

– Deze bestelling heeft ordernummer 3 gekregen binnen easyVorasOnline, maar ook het ordernummer van de leverancier staat vermeldt. De bestelling wordt ook als normale bestelling opgenomen onder de bonnen
(Voorraadbeheer > Bonnen > Bestellingen (Orders) ).

<|>