0. Stappenplan starten met Edi

< | >

stappenplan edi printversie

Het stappenplan is te volgen voor zowel easyVorasWindows als easyPOSOnline.

Stap 1: kies met welke leverancier (hst 2)
Vraag op bij leverancier:
– hoofd/artikelgroepen
– maatbalken
– kleuren
– merken
– ILN nummer(s) leverancier

Stap 2: aanmaken/aanvullen stamgegevens leverancier (hst 2)
Vul in ieder geval het ILN van de leverancier in bij de stamgegevens.

Stap 3: kies hoe de gegevens uitgewisseld gaan worden (hst 2.2)
Via tussenpersoon of niet
Via email of via ftp

Stap 4: vraag een eigen GLN aan (hst 2.3)
Dit kan via GS1.nl. Dit kan niet meer via easyPOS of een tussenpersoon.
Vul dit nummer in bij je eigen bedrijfsgegevens onder stamgegevens.

Stap 5: eancodes invoeren of voorraad overzetten? (hst 3)
Neem een besluit aan de hand van de genoemde punten in hfd 3.
Wil je eancodes toevoegen aan bestaande nummers dan moet je dat doen vóór
je het eerste pricat bestand inleest. Wil je de voorraad over zetten dan doe je
dat nadat je de pricat hebt ingelezen.

Stap 6: Vertaaltabellen instellen voor deze leverancier.
Bij leverancier vragen of alle merken in een pricat zitten (hst 4.1)
Zo ja, dan heb je aan 1 vertaaltabel voor deze leverancier genoeg, anders heb
je er meer nodig.

Stap 7: edi modules en vertaaltabellen bestellen bij easyPOS (hst 4.1)

Stap 8: stamgegevens invullen (hst 4.2)
– hoofdgroepen
– artikelgroepen
– merken
– kleuren

Stap 9: bovenste deel vertaaltabel invullen (hst 4.2)
Pas de instellingen zodanig aan dat de juiste gegevens op de juiste plek
komen te staan bij de volgnummers.

Stap 10: hoofdgroepvertaling instellen (hst 4.2)

Stap 11: kleurvertaling instellen (hst 4.2)

Stap 12: merkvertaling instellen (hst 4.2)

Stap 13: maak nieuwe maatnummers aan op de verzamelmaatbalk voor
deze leverancier (hst 4.3)

Stap 14: maak nieuwe maatbalken aan voor deze leverancier (hst 4.3)
Deze maatbalken zijn gebaseerd op de nieuwe maatnummers uit stap 13.

Stap 15: maak de vertaling van de maat in de pricat naar het juiste
nieuwe maatnummer in de juiste maatbalk (hst 4.3)

Stap 16: zet de vertaling van de maatbalken op 1: iedere maat apart
behandelen en dan de juiste maatbalk zoeken (hst 4.3)

Stap 17: verbinding maken en inlezen pricat! (hst 5)

Stap 18: berichten ophalen / opslaan (hst 5)

Stap 19: pricat inlezen! (hst 6.1)

Stap 20: controleren nieuwe volgnummers (hst 6.2)
Kijk aan de hand van de samenstelling van de serie of de volgnummers logisch
zijn aangemaakt.

Stap 21: zet bestaande voorraad oude volgnummers over naar de nieuwe
volgnummers (hst 6.3)
– bewaar de originele lijsten voor de accountant!
– gebruik de bestelcode/kleur uit de lijst met de nieuwe nummers om in de
lijst met oude nummers te zoeken
– oude nummers worden vaak 2 of meer nieuwe nummers
– zet eerst de voorraad bij de nieuwe nummers erin, controleer, verwijder
dan pas de voorraad bij de oude nummers
– controleer de totalen per hoofdgroep door de lijst met aantallen <> 0
opnieuw te draaien


Stap 22: inlezen / verzenden andere edi bestanden (hst 7).
maak nieuwe nabestellingen aan via Transacties > Orders >
Nabestellen als dat nodig is

Stap 23: exporteer de orders via Import/Export > edi > orders > exporteren
(hst 7)

Stap 24: lees eerst de pricat die bij de ordrsp hoort in! (hst 8)

Stap 25: controleer de controlelijst en lees de ordrsp in (hst 8)
Als je een ordrsp 2 keer inleest, heb je ook ineens 2 keer zoveel besteld!

Stap 26: controleer de controlelijst van de desadv (hst 9)

Stap 27: als de controlelijst klopt met de werkelijkheid lees dan de desadv
in (hst 9)
Als je een desadv 2 keer inleest, heb je ook ineens 2 keer zoveel geleverd
gekregen (en dus een te hoge voorraad)!

Stap 28: inkoopcombinatie (hst 10)
– ILN van de inkoopcombinatie
– voorbeeld van pricat
– voorbeeld van ordrsp
– voorbeeld van desadv
– voorbeeld van slsrpt
– voorbeeld van invrpt

Stap 29: zet de instellingen voor salesrapporten goed (hst 11)
Als je de scripts hebt ingesteld bij easyConnect dan verloopt het verzamelen en
verzenden van de slsrpt automatisch (als automatisch verwerken tenminste aan
staat).

Stap 30: zet de instellingen voor inventoryrapports goed (hst 12)
Als je de scripts hebt ingesteld bij easyConnect dan verloopt het verzamelen en
verzenden van de invrpt automatisch (als automatisch verwerken tenminste aan
staat).

stappenplan edi printversie

< | >