Edi in easyPOS software

U denkt er over na om gebruik te gaan maken van Edi of u heeft een vraag gekregen van een leverancier om over te gaan op Edi. Daarbij zijn ongetwijfeld veel vragen gerezen. Misschien is het zelfs wel een beetje beangstigend…

Bestanden uitwisselen? Maar hoe dan? Gaat dat allemaal wel goed? Heb ik nog controle over mijn systeem als ik gebruik ga maken van Edi?
Op deze site wordt op een groot aantal van deze vragen ingegaan, maar wordt ook een kijkje geboden in de Edi documenten zelf, zonder dat je daar meteen een ICT expert voor hoeft te zijn of te worden. Door achtergrond te bieden, is beter te begrijpen wat er gebeurt. Daarmee willen wij houvast bieden bij het starten met Edi.

U maakt gebruik van easyVorasWindows, kies dan voor de handleiding onder easyVorasWindows. Maakt u gebruik van easyPOS Online, kies dan voor de daarbij horende handleiding.

Op deze site komt het voortraject uitgebreid aan de orde, maar ook wat er moet gebeuren om Edi goed in te kunnen richten in easyVorasWindows. U krijgt een stappenplan aangereikt voor een succesvolle overstap naar Edi. Dit stappenplan is als een soort checklist als apart document opgenomen op de site.
Er is een printversie beschikbaar van dit stappenplan: Stappenplan edi printversie. Dit is het stappenplan voor easyVorasWindows. De stappen op zich gelden ook voor easyPOS Online maar de praktische uitwerking is anders.

Ook de handleiding voor easyVorasWindows is in printversie te downloaden. Deze handleiding wordt minder vaak bijgewerkt dan de online versie: Starten met edi-3-5-2016

>