Edi in voras

U denkt er over na om gebruik te gaan maken van Edi of u heeft een vraag gekregen van een leverancier
om over te gaan op Edi. Daarbij zijn ongetwijfeld veel vragen gerezen. Misschien is het zelfs wel een beetje
beangstigend… Bestanden uitwisselen? Maar hoe dan? Gaat dat allemaal wel goed? Heb ik nog controle
over mijn systeem als ik gebruik ga maken van Edi?
Op deze site wordt op een groot aantal van deze vragen ingegaan, maar wordt ook een kijkje geboden in
de Edi documenten zelf, zonder dat je daar meteen een ICT expert voor hoeft te zijn of te worden. Door
achtergrond te bieden, is beter te begrijpen wat er gebeurt. Daarmee willen wij houvast bieden bij het starten met Edi.
Op deze site komt het voortraject uitgebreid aan de orde, maar ook wat er moet gebeuren om Edi
goed in te kunnen richten in easyVorasWindows. U krijgt een stappenplan aangereikt
voor een succesvolle overstap naar Edi. Dit stappenplan is als een soort checklist als apart document opgenomen op de site.
Er is een printversie beschikbaar van dit stappenplan: Stappenplan edi printversie

Ook de handleiding is in printversie te downloaden. Deze handleiding wordt minder vaak bijgewerkt dan de online versie: Starten met edi-3-5-2016

>