9. Desadv/pakbon

< | >

Nadat je besteld hebt, wordt op een gegeven moment ook geleverd.
In onderstaand tabelletje wordt weergegeven hoe een desadv er uit ziet. De header ziet er in grote lijnen
hetzelfde uit als bij een pricat en meestal is er maar 1 extra gegeven per LIN regel: de geleverde
hoeveelheid.

Als je deze desadv inleest zal bij het volgnummer en maat waar deze eancode bij hoort het aantal geleverd (en dus de voorraad) worden opgehoogd met 2.

Ga eerst naar Pakbon > Instellingen
Stel voor de leverancier in of je na het inlezen van de pakbon etiketten wilt printen, welke etiketten en hoeveel. Dit hoef je maar een keer in te stellen, bij het inlezen van alle volgende desadv’s worden de etiketten automatisch aangemaakt als je dat hebt ingesteld.

Stel ook in uit welk segment het filiaal waarop geleverd moet worden, moet worden gelezen.

Als het aantal besteld uit een ander segment gelezen moet worden dan dat standaard is, kun je dat hier ook instellen.

Voordat je de desadv kunt inlezen, moet je eerst de berichten ophalen via FashionConnect of via de email.
Ga vervolgens naar Pakbon > Importeren. Kies het juiste bestand en klik op Importeren. Een zelfde
schermpje als bij ordrsp verschijnt ook bij de pakbon. Ook hier geldt dat als er regels niet gevonden zijn, de
pricat die er bij hoort niet is ingelezen. Hier is het mogelijk om het ontvangstfiliaal aan te passen, ongeacht wat er bij de instellingen is ingevuld (bijv als de pakbon verkeerd geadresseerd is of je toch deze artikelen ergens anders wilt verkopen dan verwacht).

Met behulp van de controlelijst, controleer je of de daadwerkelijk geleverde aantallen overeenkomen met wat op de pakbon staat. Komt dit niet overeen en je leest de pakbon toch in, dan gaan virtuele voorraad in voras en de daadwerkelijke voorraad in het magazijn en de winkel uit elkaar lopen.

Komt de levering overeen met de pakbon dan kun je de pakbon importeren door op Doorgaan te klikken.
Daarna kun je etiketten uitprinten.

Stap 26: controleer de controlelijst van de desadv
Stap 27: als de controlelijst klopt met de werkelijkheid lees dan de desadv in
Let op: je kunt een pricat zo vaak inlezen als je wilt, maar een desadv niet. Als je een desadv 2 keer
inleest, heb je ook ineens 2 keer zoveel geleverd gekregen (en dus een te hoge voorraad)!

< | >